Tất cả các sản phẩm được phân phối bởi Blue Sky đều được bảo hành trong 1 năm với những lỗi do nhà sản xuất.