Can nhựa

Hiển thị tất cả 14 kết quả

CAN 18LCAO Giá sản phẩm Liên hệ Nguyên liệu HDPE chính phẩm Kích thước (+/- 2% mm): Ø 288 x H 414

Can 20 Lít Giá sản phẩm Liên hệ Mã số 02C Kích thướ 278mm (L)x 278mm (W)x 385mm (H)  

Can 20 lít vuông Giá sản phẩm Liên hệ Mã số 30C Kích thước 292(L) x 253(W) x 383(H) mm  

Can 20L tròn Giá sản phẩm Liên hệ Mã số 28C Kích thước φ300 x 356(H) mm  

Can 20L tròn sọc Giá sản phẩm Liên hệ Mã số 54C Kích thước φ293 x 370(H) mm mã số:54C kích thước:φ293 x 370(H) mm  

Can 22 lít vuông Giá sản phẩm Liên hệ Mã số 44C Kích thước 290(L) x 290(W) x 405(H) mm  

Can 25 Lít Giá sản phẩm Liên hệ Mã số 01C Kích thước 278mm (L) x278mm (W) x468mm (H)  

Can 30 lít dẹp Giá sản phẩm Liên hệ Mã số 50C Kích thước 365(L) x 210(W) x 478(H) mm  

Can 30 lít dẹp Giá sản phẩm Liên hệ Mã số 50C Kích thước 365(L) x 210(W) x 478(H) mm  

Can 30 lít tròn Giá sản phẩm Liên hệ Mã số 31C Kích thước φ300 x 478(H) mm  

Can 30 lít vuông Giá sản phẩm Liên hệ Mã số 51C Kích thước 315(L) x 285(W) x 432(H) mm  

CAN TRÒN 18L CÓ KHÍA Giá sản phẩm Liên hệ Kích thước (+/- 2% mm)Ø303 x H 372 Nguyên liệu HDPE chính phẩm Hãng sản xuất: Bluesky Trong kho: Còn hàng

CAN TRÒN 25L Giá sản phẩm Liên hệ Kích thước (+/- 2% mm): Ø 304 x H 470 Nguyên liệu HDPE chính phẩm Hãng sản xuất: Bluesky Trong kho: Còn hàng