KT 610 x 420 x 310 mm

KT 610 x 420 x 390 mm

KT 610 x 420 x 150 mm

KT 610 x 420 x 100 mm

KT 715 x 465 x 330 mm

Kích thước: 50 x 62 x 64cm

Kích thước: 50 x 55 x 48 cm

Kích thước: 52 x 60 x 51cm

Kích thước: 48 x 46 x 47 cm

Kích thước: 80 x 65 x 65 cm

Kích thước: 292 x 253 x 383 mm

Kích thước: 260 x 260 x 380 mm

Kích thước: 278 x 278 x 468 mm

Kích thước: 315 x 285 x 432mm

Kích thước: 233 x 200 x 325 mm

Kích thước: 182 x 129 x 298 mm

Kích thước: 1186x1000x1200mm

Kích thước:  Ø430 x 760 mm (+/- 10 mm)

Kích thước:  Ø585 x 935 mm (+/- 10 mm)

Kích thước:  Ø390x600mm

Thông Số Kỹ Thuật – Mã sản phẩm: Thùng phuy sắt 200L nắp kín – Thùng phuy loại nắp kín, mới 100%, sản xuất theo TCVN 5833-1994 – Thùng làm bằng thép cán nguội loại I (Prime CR) theo tiêu chuẩn JIS G3141 SPCC-SD hoặc tương đương – Bề dày thép : 0,9 mm ± 0,06...

Kích thước: 1200 x 1000 x 900 mm Nhận gia công kích thước theo yêu cầu

Kích thước: 1000 x 800 x 840 mm Nhận gia công theo yêu cầu

Kích thước: 800x 600 x 640 mm Nhận gia công theo yêu cầu

Gia công kích thước theo yêu cầu

Kích thước 85x63x31cm

Kích thước: 146x118x79cm

Kích thước: 97x75x68cm

Kích thước: 229x200x87cm

Kích thước: 128x102x77cm

Kích thước: 76x60x59cm