Thùng phuy nhựa 100 lít – 120 lít nắp mở

Kích thước:  Ø460x760mm 

Danh mục: