Thùng rác 660 Lít Composite 3 bánh hơi

Kích thước tổng thể: 1320 x 950 x 1200 mm