Can nhựa 10 lít vuông

Kích thước: 233 x 200 x 325 mm

Danh mục: