Can nhựa 30 lít vuông

Kích thước: 315 x 285 x 432mm

Danh mục: