Can nhựa vuông 25 lít

Kích thước: 278 x 278 x 468 mm

Danh mục: