Khay đựng ốc vít D470

Kích thước: 470 x 210 × 170 mm