Pallet

Hiển thị tất cả 27 kết quả

Pallet nhựa PL12LK: KT: 1200x1000x150 mm; Trọng lượng: 17 kg; Tải trọng tĩnh: 5000 kg; Tải trọng động: 2400 kg; Chất liệu nhựa: 100% nhựa nguyên sinh HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu từ 200...

Pallet nhựa cũ NB1111 Sản phẩm pallet nhựa NB111  KT: 1100x1100x150 mm; Trọng lượng: 11 kg; Tải trọng tĩnh: 3.000 kg; Tải trọng động: 1.000 kg; Đường nâng: 4; Chất liệu nhựa: 100% nhựa nguyên sinh  HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của...

Pallet nhựa cũ NB1120 KT: 1100 x 1100 x 120 mm; Trọng lượng: Tải trọng tĩnh: 1500 kg; Tải trọng động: 800 kg; Đường nâng: 4; Chất liệu nhựa: 100% nhựa nguyên sinh HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của khách hàng với...

Pallet nhựa PL307-2: Sản phẩm pallet nhựa PL307-2 mang thương hiệu bluesky được làm 100% bằng chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có các ưu điểm sau: có độ bền cực cao, chịu va đập tốt, chiệu trọng tải lớn, chất lượng tốt nhất Việt Nam, giá rẻ nhất Việt Nam. KT: 1200x1000x80 mm; Trọng lượng: 11 kg;...

Pallet nhựa PL307-3: Sản phẩm pallet nhựa PL307-3 mang thương hiệu Bluesky được làm 100% bằng chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có các ưu điểm sau: có độ bền cực cao, chịu va đập tốt, chiệu trọng tải lớn, chất lượng tốt nhất Việt Nam, giá rẻ nhất Việt Nam. KT: 1200x1000x130 mm; Trọng lượng:...

Sản phẩm pallet nhựa PL307-4 mang thương hiệu bluesky được làm 100% bằng chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có các ưu điểm sau: có độ bền cực cao, chịu va đập tốt, chiệu trọng tải lớn, chất lượng tốt nhất Việt Nam, giá rẻ nhất Việt Nam. KT: 1200x1000x150 mm; Trọng lượng: 23 kg; Tải...

Pallet P701: Sản phẩm pallet nhựa P701 mang thương hiệu Bluesky được làm 100% bằng chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có các ưu điểm sau: có độ bền cực cao, chịu va đập tốt, chiệu trọng tải lớn, chất lượng tốt nhất Việt Nam, giá rẻ nhất Việt Nam. KT: 1200x1000x150 mm; Trọng lượng: Tải...

Pallet nhựa Pallet nhựa cũ NB1111D KT: 1100x1100x150 mm; Trọng lượng: 15 kg; Tải trọng tĩnh: 4000 kg; Tải trọng động: 1500 kg; Mặt liền Chất liệu nhựa: HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm màu sắc: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu từ 200 PCE. Sản...

Pallet nhựa PL07LS: KT: 600x600x100 mm; Trọng lượng: 2,5 kg; Tải trọng tĩnh: 100 kg; Tải trọng động: 50 kg; Đường nâng: Chất liệu nhựa: 100% nhựa nguyên sinh HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu...

Pallet nhựa PL10LK: KT: 1200x1000x150 mm; Trọng lượng: 18,4 kg; Tải trọng tĩnh: 5000 kg; Tải trọng động: 2400 kg; Số điểm chống trượt: 16. Số đường nâng: 4. Chất liệu nhựa: 100% nhựa nguyên sinh HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của...

Pallet Nhựa Pallet nhựa PL16LK KT: 1200x1200x150 mm; Trọng lượng: 11 kg; Tải trọng tĩnh: 4000 kg; Tải trọng động: 1000 kg; Đường nâng: 04; Trọng lượng: 17 kg; Chất liệu nhựa: 100% nhựa nguyên sinh HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của...

  KT: 1200x1000x145 mm; Trọng lượng: 22 kg; Tải trọng tĩnh: 4000 kg; Tải trọng động: 1200 kg; Đường nâng: 04; Chất liệu nhựa: 100% nhựa nguyên sinh HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu từ...

Pallet SGP1210 KT: 1200x1000x150 mm; Trọng lượng: 11 kg; Tải trọng tĩnh: 2500 kg; Tải trọng động: 650 kg; Chất liệu nhựa: 100% nhựa nguyên sinh HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu từ 200 PCE....

Giá sản phẩm: Liên hệ KT :1200 x 800 x 180 mm    

Pallet nhựa PL02HG: KT: 1200x1000x145 mm; Trọng lượng: 24 kg; Số đường nâng: 4; Tải trọng tĩnh: 5.000 kg; Tải trọng động: 1.500 kg; Chất liệu nhựa: HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu từ 200...

Pallet nhựa PL04LS: KT: 1000x600x100 mm; Trọng lượng: 6 kg; Tải trọng tĩnh: 1.000 kg; Tải trọng động: 300 kg; Chất liệu nhựa: HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm màu sắc: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu từ 200 PCE. Sản xuất: Việt Nam. Công dụng:...

Pallet nhựa PL05LK: KT: 1200x1000x150 mm; Trọng lượng: 22,5 kg; Tải trọng tĩnh: 4.000 kg; Tải trọng động: 1.000 kg; Chất liệu nhựa: HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm màu sắc: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu từ 200 PCE. Sản xuất: Việt Nam. Công dụng:...

Pallet nhựa PL06LK: KT: 1100x1100x150 mm; Trọng lượng: 18,5 kg; Tải trọng tĩnh: 4.000 kg; Tải trọng động: 1.000 kg; Chất liệu nhựa: HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm màu sắc: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu từ 200 PCE. Sản xuất: Việt Nam. Công dụng:...

Pallet nhựa PL08LK: KT: 1200x1000x145 mm Trọng lượng: 9,5 kg; Tải trọng tĩnh: 2400 kg; Tải trọng động: 600 kg; Chất liệu nhựa: 100% nhựa nguyên sinh HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu từ 200...

Pallet nhựa PL09LK KT: 1100x1100x150 mm; Trọng lượng: 11 kg; Tải trọng tĩnh: 3000 kg; Tải trọng động: 1000 kg; Đường nâng: 20; Chất liệu nhựa:100% nhựa nguyên sinh HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu...

Pallet nhựa PL11LK: KT: 1200x1000x150 mm; Trọng lượng: 17 kg; Tải trọng tĩnh: 4000 kg; Tải trọng động: 1000 kg; Chất liệu nhựa: 100% nhựa nguyên sinh HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu từ 200...

KT: 1100x1100x125 mm; Trọng lượng: 17 kg; Tải trọng tĩnh: 3000 kg; Tải trọng động: 1000 kg; Đường nâng: 4; Điểm chống trượt: 17 Chất liệu nhựa: HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu từ 200...

Pallet nhựa PL480 KT: 1200x1000x150 mm; Trọng lượng: 11 kg; Tải trọng tĩnh: 4000 kg; Tải trọng động: 1000 kg; Chất liệu nhựa: 100% nhựa nguyên sinh HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu từ 200...

Pallet nhựa SG1210C1  : KT: 1200x1000x145 mm; Trọng lượng: 20 kg; Tải trọng tĩnh: 4000 kg; Tải trọng động: 1200 kg; Chất liệu nhựa: 100% nhựa nguyên sinh HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu từ...

Pallet nhựa SG1210C2 Sản phẩm pallet nhựa SG1210C2 mang thương hiệu phuhoaan được làm 100% bằng chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có các ưu điểm sau: có độ bền cực cao, chịu va đập tốt, chiệu trọng tải lớn, chất lượng tốt nhất Việt Nam, giá rẻ nhất Việt Nam. KT: 1200x1000x145 mm; Trọng lượng: 20...

Pallet nhựa SG1210G: KT: 1200x1000x145 mm; Trọng lượng: 23 kg; Tải trọng tĩnh: 5000 kg; Tải trọng động: 1500 kg; Chất liệu nhựa: 100% nhựa nguyên sinh HDPE Màu sắc: xanh dương, xanh lá, …. Nhận làm pallet màu sắc phức tạp: theo yêu cầu của khách hàng với đơn hàng tối thiểu từ 200...

Pallet nhựa P307-1: Sản phẩm pallet nhựa P307-1 mang thương hiệu Bluesky được làm 100% bằng chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có các ưu điểm sau: có độ bền cực cao, chịu va đập tốt, chiệu trọng tải lớn, chất lượng tốt nhất Việt Nam, giá rẻ nhất Việt Nam. KT: 1000 x 600 x...