Pallet nhựa PL01-LS

Kích thước: 1200x1000x150mm

Danh mục: