Sóng nhựa hở H525 (có bánh xe)

KT 850 x 630 x 525 mm